Головна » Питання-відповідь

ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» надає допомогу та консультування фізичним та юридичним особам – власникам цінних паперів

Які документи необхідно надати для відкриття рахунку в цінних паперах фізичній особі?

 1. Договір на обслуговування рахунку у цінних паперах.
 2. Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.
 3. Анкета рахунку в цінних паперах.
 4. Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах.
 5. Копія паспорта розпорядника рахунку в цінних паперах.
 6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків.
 7. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців України.
 8. Довідка про відкритий поточний рахунок в банку.
 9. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

Більш детально з переліком документів можна ознайомитись на нашому сайті у розділі Форми документів (фізичні особи).

За консультацією та більш детальною інформацією щодо документів для відкриття рахунку у цінних паперах та заповнення документів Ви можете звернутися до фахівців Депозитарного відділу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за телефонами (044) 220 00 27  або 220 00 39 (внутрішній номер *106 або *107).

Які документи необхідно надати для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі?

 1. Договір на обслуговування рахунку у цінних паперах.
 2. Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.
 3. Анкета рахунку в цінних паперах.
 4. Картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки.
 5. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України..
 6. Копія зареєстрованого установчого документа з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями
 7. Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності.
 8. Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок.
 9. Оригінал або копія Довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах.
 10. Копія паспорта розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах.
 11. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків
 12. Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку (4-ОПП).
 13. Опитувальний лист клієнта.

Більш детально з переліком документів можна ознайомитись на нашому сайті у розділі Форми документів (юридичні особи).

За консультацією та більш детальною інформацією щодо документів для відкриття рахунку у цінних паперах та заповнення документів Ви можете звернутися до фахівців Депозитарного відділу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за телефонами (044) 220 00 27  або 220 00 39 (внутрішній номер *106 або *107).

Які документи необхідно надати для відкриття рахунку в цінних паперах юридичній особі - нерезиденту?

 1. Договір на обслуговування рахунку у цінних паперах.
 2. Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.
 3. Анкета рахунку в цінних паперах.
 4. Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження.
 5. Копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності.
 6. Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку.
 7. Оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах.
 8. Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок.
 9. Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки.
 10. Анкета(-и) розпорядника(-ів) рахунку в цінних паперах.
 11. Копія паспорта розпорядника (-ів).
 12. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків.
 13. Опитувальний лист клієнта.

Більш детально з переліком документів можна ознайомитись на нашому сайті у розділі Форми документів (юридичні особи).

За консультацією та більш детальною інформацією щодо документів для відкриття рахунку у цінних паперах та заповнення документів Ви можете звернутися до фахівців Депозитарного відділу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за телефонами (044) 220 00 27  або 220 00 39 (внутрішній номер *106 або *107).

Що необхідно надати акціонеру при зміні анкетних даних?

Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах депонента здійснюється Депозитарною установою на підставі:

 • розпорядження на зміну реквізитів анкети рахунку у цінних паперах;
 • переоформленої з урахуванням змін анкети рахунку у цінних паперах відповідно для фізичної особи та юридичної особи;
 • оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

Якщо в анкеті рахунку у цінних паперах депонента/анкеті керуючого рахунком змінюється інформація про керуючого рахунком/розпорядника рахунку Депозитарній установі подаються також документи, що підтверджують відповідні зміни, переоформлена з урахуванням змін анкета рахунку у цінних паперах/анкета керуючого рахунком у цінних паперах  (при зміні інформації щодо керуючого рахунком) та:

 • якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - резидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи;
 • якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально;
 • якщо розпорядником рахунку виступає депонент чи керуючий рахунком, що є фізичними особами, - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста Депозитарної установи або засвідчена нотаріально.

За консультацією та більш детальною інформацією щодо документів для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах та заповнення документів Ви можете звернутися до фахівців Депозитарного відділу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за телефонами (044) 220 00 27  або 220 00 39 (внутрішній номер *106 або *107).

Які документи необхідно подати при зміні найменування (організаційно-правової форми) юридичної особи?

 1. Розпорядження (наказ) на унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, підписане розпорядником рахунку та засвідчене печаткою юридичної особи.
 2. Анкета рахунку в цінних паперах, підписана розпорядником рахунку та засвідчена печаткою юридичної особи.
 3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу, або її копію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку.
 4. Копія зареєстрованого установчого документа з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, засвідчена нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію.
 5. Опитувальний лист клієнта.

Більш детально з переліком документів можна ознайомитись на нашому сайті у розділі Форми документів (юридичні особи).

За консультацією та більш детальною інформацією щодо документів при зміні найменування (організаційно-правової форми) юридичної особи та заповнення документів Ви можете звернутися до фахівців Депозитарного відділу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за телефонами (044) 220 00 27  або 220 00 39 (внутрішній номер *106 або *107).

Які документи необхідно надати при зміні керівника юридичної особи?

 1. Розпорядження (наказ) на унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах підписане розпорядником рахунку та засвідчене печаткою юридичної особи.
 2. Анкета рахунку в цінних паперах підписана розпорядником рахунку.
 3. Картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи.
 4. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.
 5. Копія документу про призначення керівника юридичної особи.
 6. Копія паспорта розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах.
 7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків розпорядника (розпорядників) рахунку в цінних паперах.
 8. Опитувальний лист клієнта.

Більш детально з переліком документів можна ознайомитись на нашому сайті у розділі Форми документів (юридичні особи).

За консультацією та більш детальною інформацією щодо документів при зміні найменування (організаційно-правової форми) юридичної особи та заповнення документів Ви можете звернутися до фахівців Депозитарного відділу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за телефонами (044) 220 00 27  або 220 00 39 (внутрішній номер *106 або *107).

Що необхідно надати депозитарній установі для перереєстрації права власності на цінні папери при здійсненні правочину (дарування, купівля-продаж)?

Перелік документів для перереєстрації прав власності на цінні папери, що подаються Депонентами (особами які уклали з Депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та надали пакет документів для відкриття рахунку в цінних паперах):

Внаслідок дарування ЦП між Депонентами ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»:

 • договір дарування ЦП – оригінал (по номінальній вартості ЦП, що даруються, до 850 грн. не потребує нотаріального засвідчення);
 • розпорядження (наказ) на виконання облікової операції від імені Дарувальника (поставити відмітки у вигляді "Х" в рядку «поставку прав на цінні папери» та в рядку «переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи)», в розділі «назва, номер і дата складання документа, який є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджують правомірність здійснення операції» - вписати реквізити Договору дарування);
 • розпорядження (наказ) на виконання облікової операції від імені Обдарованого (поставити відмітки у вигляді "Х" в рядку «одержання прав на цінні папери» та в рядку «переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи)», в розділі «назва, номер і дата складання документа, який є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджують правомірність здійснення операції» - вписати реквізити Договору дарування).

Внаслідок купівлі-продажу ЦП між Депонентами ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»:

 • договір купівлі-продажу ЦП за участю Торговця ЦП – оригінал;

 • договір доручення на купівлю (продаж) ЦП з Торговцем ЦП – оригінал;

 • розпорядження (наказ) на виконання облікової операції від імені Продавця (поставити відмітки у вигляді "Х" в рядку «поставку прав на цінні папери» та в рядку «переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи», в розділі «назва, номер і дата складання документа, який є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджують правомірність здійснення операції» - вписати реквізити Договору купівлі-продажу);

 • розпорядження (наказ) на виконання облікової операції від імені Покупця (поставити відмітки у вигляді "Х" в рядку «одержання прав на цінні папери» та в рядку «переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи», в розділі «назва, номер і дата складання документа, який є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджують правомірність здійснення операції» - вписати реквізити Договору купівлі-продажу).

За консультацією та більш детальною інформацією щодо документів для перереєстрації права власності на цінні папери при здійсненні правочину (дарування, купівля-продаж) та заповнення документів Ви можете звернутися до фахівців Депозитарного відділу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за телефонами 0 44 220 00 27 або 220 00 39 (внутрішній номер *106 або *107).

Що необхідно надати депозитарній установі перереєстрації права власності на цінні папери в результаті спадкування?

Перелік документів для перереєстрації прав власності на цінні папери, що подаються Депонентами (особами які уклали з Депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та надали пакет документів для відкриття рахунку в цінних паперах):

Внаслідок успадкування цінних паперів (ЦП):

 • свідоцтво про право на спадщину на ЦП – оригінал або нотаріально засвідчена копія;
 • розпорядження (наказ) на виконання облікової операції від імені спадкоємця (поставити відмітки у вигляді "Х" в рядку «одержання прав на цінні папери» та в рядку «переказ прав на цінні папери (між депонентами Депозитарної установи», в розділі «назва, номер і дата складання документа, який є підставою для складання та виконання цього розпорядження та підтверджують правомірність здійснення операції» - вписати реквізити Свідоцтва про право на спадщину).

За консультацією та більш детальною інформацією щодо документів для перереєстрації права власності в результаті спадкування та заповнення документів Ви можете звернутися до фахівців Депозитарного відділу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за телефонами 0 44 220 00 27 або 220 00 39 (внутрішній номер *106 або *107).

Як можна отримати виписку з рахунку в цінних паперах?

Виписку з рахунку в цінних паперах депонента (керуючого рахунком або іншої особи, яка має відповідні повноваження) можна отримати на підставі «Розпорядження (запиту) на виконання інформаційної операції (фізичної особи) у спосіб, вказаний у Розпорядженні та в строк, зазначений у Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Що є документом, який посвідчує особу?

 • для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампу установи, яка видала документ, дату видачі;
 • для іноземців - національний паспорт або документ, що його замінює;
 • для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання.

Яка форма посвідчення довіреності може бути прирівняна до нотаріальної?

Посвідчувати довіреності, що прирівнюються до нотаріально посвідчених (далі -  довіреності), відповідно до статті 245 Цивільного кодексу України, мають право такі посадові, службові особи:

 • уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування - довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів;
 • начальники госпіталів, санаторіїв, інших військово-лікувальних закладів, їх заступники з медичної частини, старші або чергові лікарі - довіреності військовослужбовців або інших осіб, що перебувають на лікуванні в таких закладах;
 • командири (начальники) військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів - заповіти і довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи посадової особи органу місцевого самоврядування, що вчиняють нотаріальні дії, - довіреності працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців;
 • начальники установ виконання покарань та слідчих ізоляторів - довіреності осіб, що тримаються в таких установах;
 • начальники слідчих ізоляторів посвідчують довіреності осіб, узятих під варту, та засуджених, стосовно яких вирок суду не набрав законної сили, за погодженням з посадовою, службою особою чи органом, у провадженні яких перебуває справа.

Як надати документи для виконання операцій, якщо в населеному пункті чи регіоні відсутнє представництво ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»?

Розпорядження (накази, заяви, запити), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення можуть надаватися Депозитарній установі:

 • особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженою особою за місцезнаходженням Депозитарної установи;
 • засобами поштового зв’язку;
 •  кур’єром;
 • електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);
 •  у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений   спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунку у цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).

Яка особа є депонентом Депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»?

Депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених Законом України «Про депозитарну систему України».

Яка особа є розпорядником рахунку в цінних паперах?

Розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, якого в Центральному депозитарії, в депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим Положенням про провадження депозитарної діяльності, яке затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку23.04.2013 N 735, внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи або відповідними договорами, укладеними з Центральним депозитарієм, депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку.

ОСТАННI НОВИНИ
23.04.2019
23 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської сільської ради.
22.04.2019
18 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС" за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 4, адміністративна будівля, 4-й поверх.
10.04.2019
08 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Вімм-Білль-Данн Україна" за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.
© ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
    Всi права застережено