Головна » Правова база

ТОВ "Фондова компанія "Трансферт" у своїй діяльності керується чинним законодавством України, а саме:

 

 • Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 року;
 • Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16.01.2003 року;
 • Господарський кодекс України № 436-15 від 16.01.2003 року;
 • Закон України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2012 року;
 • Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996 року;
 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV  від 23.02.2006 року;
 • Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від17.09.2008 року;
 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 12.07.2001 року;
 • Закон України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.1991 року;
 • Закон України "Про нотаріат" № 3425-ХІІ від 02.09.1993 року;
 • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» № 249-IV від 28.11.2002 року;
 • Закон України "Про виконавче провадження" № 606-ХIV від 21.04.1999 року;
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року;
 • Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735 «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.06.2013 року за № 1084/23616. 

Положення про провадження  депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2013 р. N735 визначає порядок провадження депозитарної діяльності депозитарними установами з надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, вимоги до порядку відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, порядку проведення операцій на рахунках у цінних паперах та їх видів, порядку зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання, а також списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням, порядку внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, стосовно всього випуску цінних паперів, стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів тощо;

 • Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2013 р. N 862. 

Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності;

 • Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 819.

Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;

 • Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»;
 • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 року № 98 «Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 року за № 706/4927;
 • Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 року № 1464 «Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.2013 року за № 1572/24104;
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI;
 • Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 року за № 282/20595;
 • Закон України «Про Антимонопольний комітет України» № 3659-ХІІ від 26.11.1993 року;
 • Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.02.2002 року № 26-р «Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.03.2002 року за № 238/6526.
ОСТАННI НОВИНИ
23.04.2019
23 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Птахофабрика "Україна" за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Київська, будинок 5, зал засідань Крушинської сільської ради.
22.04.2019
18 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Публічного акціонерного товариства "ОРЛАН-ТРАНС" за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 4, адміністративна будівля, 4-й поверх.
10.04.2019
08 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Вімм-Білль-Данн Україна" за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.
© ТОВ "Фондова компанiя Трансферт"
    Всi права застережено